VÅRE KURSTILBUD:

 • HMS-Grunnkurs  40 timer
 • HMS-Grunnkurs arbeidsgiver / leder
 • Førstehjelp i bedrift
 • Arbeidsmiljøloven
 • Ergonomi i bedrift
 • Fysiske og kjemiske miljøfaktorer i bedrift
 • Organisatorisk arbeidsmiljø
 • AKAN
 • Sykefraværsoppfølging i bedrift
 • Mobbing / konflikthåndtering i bedrift
 • Stress og stressmestring
 • Biologiske risikofaktorer
 • Fra vugge til grav
 • Helse i bedrift