VÅRE TJENESTER OMFATTER:

 • Veiledning ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens HMS-system
 • Direkte oppfølging i bedrift
 • Kartlegging av:    Ergonomi   -    Psykososiale/organisatoriske forhold     -     Arbeidsmiljø/klima
 • Målrettet helsekontroll:  Lege / Sykepleier
 • Helseattester
 • Sjømannsattester
 • Kontakttelefon
 • Osteopatisk / fysikalsk vurdering og behandling
 • Akupunktur
 • Forebyggende medisinsk trening
 • Tilpassing av såler for bruk i arbeid og fritid
 • Fysiologisk testlaboratorium

 

Vi har kort ventetid hos våre erfarne helsemedarbeidere.

Ryggsmerter - Nakkesmerter - Hodepine - Andre plager